Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

YOZGAT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA SATIŞI İLANI

22 Ocak 2021

                           SATIŞI YAPILACAK HURDA MALZEME İLAN LİSTESİ:

Sıra No

BULUNDUĞU

YER

CİNSİ

 

ADEDİ/TAHMİNİ

MİKTARI

TAHMİNİ

KG

BEDELİ

TAHMİNİ

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı

Alüminyum Aksamlı Pencere (Camsız)

221 Adet

222,75 Adet/TL

49.227,75 TL

14.768,00 TL

25.01.2021

11.30

2

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı

Büyüklü Küçüklü Değişik Ebatlarda Isıcam

 

400 Adet

0,50 Adeti/TL

200,00 TL

60,00 TL

25/01/2021

11.40

3

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı

Kırık Vaziyette Misafir Koltukları ve Hurda Plastik Perde

500 Kg

0,50 Kg/TL

250.00 TL

75,00 TL

25/01/2021

11.50

 

1-) Yukarıda belirtilen malzemeler 2886 sayılı kanunun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile karşılarında belirtilen ihale gün ve saatinde Milli Emlak Müdürü odasında satılacaktır.

2-) İsteklerin Nüfus Cüzdan Örneği ile İkametgah Belgesi Geçici Teminat Alındı Belgesi (Tüzel kişilerin ayrıca siciline kayıtlı olduğu makamca 2018 yılı tasdikli belge noterlikçe onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noter onaylı vekaletname) ibrazı zorunludur.

3-) Satış şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

4-)  Komisyon; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-) İhaleye konu malzemeler bulundukları yerde görülebilirler.                                                                                 İLAN OLUNURFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır