Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tebliğler
TEBLİĞ NO BAŞLIK
YFK PROJE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI TEBLİĞLERİ
YFK MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILAN YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ TEBLİĞLERİ
YFK YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ
YFK YAPI TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNE AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI TEBLİĞLERİ
YİG/2011-10 YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA BVA BELGELENDİRME VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİR
TAU/2004-4(25501) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA AVRUPA TEKNİK ONAYI İÇİN ORTAK USUL VE GENEL FORMATA DAİR TEBLİĞ
TAU/2003-001 YAPI MALZEMELERİ İÇİN ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ
30.12.1993/21804 sayılı R.G OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
29.02.2008/26802 sayılı 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
28159 OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
28158 ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
28082 SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİTEMLERİ TEBLİĞİ
27986 KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
27986 KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE
27885(YİG/2009-09) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA ERA LABORATUVARLARI A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLIG
27876(YİG/2011-05) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA STANDART BELGELENDİRME DENETİM DENEY MUAYENE VE TEKNİK KONTROL LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESI
27876(YİG/2011-6 ) PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİNDE ÇALIŞACAK DENETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAIR TEBLIG
27865(YİG/2011-3) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA, YAPI MALZEMELERİNİN YANGINA TEPKİ SINIFLARINA, YAPI ELEMANLARININ YANGINA DAYANIKLILIĞINA, ÇATI VE ÇATI KAPLAMALARININ DIŞ YANGIN PERFORMANSINA DAİRTEBLIG
27865(TAU/2004-006) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDAKİ MALZEMELERİN TÂBİ OLACAKLARI UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
27853(YİG-15/2007–2) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
27819(YİG/2011-01) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMIN UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLIG
27792(YİG/2010-19) YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİKKAPSAMINDA UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ YAMTEK TARAFINDAN KARARA BAĞLANAN ULUSAL STANDARTLAR HAKKINDA TEBLIG
27790(YİG/2009-04) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TEBAR TEST BELGELENDİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMETİCARET A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GOREVLENDIRILMESINE DAİR TEBLIG
27708(YİG-15/2008–03) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ-KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARA
27708(YİG / 2010-06) YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ-KALİTE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ
27706(YİG/2010-13) YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDAYÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ’NÜN(TSE) GERÇEKLEŞTİRECEĞİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMEVE BELGELENDİRME İŞLEMLER
27692 KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
27674(YİG/2010-12) YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDAYÖNETMELİK KAPSAMINDA KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞ
27665(YİG/2010-11) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAIR TEBLIG
27615(YİG/2010-09) YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDAYÖNETMELİK KAPSAMINDA ALBERK QA ULUSLARARASITEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.’NİNUYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULU
27593(YİG / 2010-05) YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ-KALİTEGÜVENCE SİSTEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİNİN
27504(YİG/2009-05) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UNİVERSAL SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESI
27485(YİG/2010-02) YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDAYÖNETMELİĞE GÖRE UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLIG
27325(YİG/2009-08) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA KALİTESTBELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESI
27325(YİG/2009-07) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLIG
27191 İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ -3
27179 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ UYGULAMASINA İLİŞKİN
27174 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
27170 KIYI TESİSİ YAPIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/2)
27159 YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
27159 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
27159 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
27159 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
27154 YAPI TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2009 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLIG
27131 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ UYGULAMASINA İLİŞKİN
27130 YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
27129(YİG-15/2008-04) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA MEYER YÖNETİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAKGÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLIG
27129(YİG/2006–9) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ - KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ
27126 KAMU İHALE TEBLİĞİ
27124 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ
27105 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
27099 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
26752 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI:1)
26738 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ
26506 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ
26485(YİG/2007-03) AVRUPA YAPISAL TASARIM STANDARDLARI (EUROCODES) TEKNİK KOMİTESİNİN OLUSUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLIG
26392 İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ -2
26326 YAPI MALZEMELERİNİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (2004-5)
26283 İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ -1
25655(TAU/2004-008) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ’NE (89/106/EEC) İLİŞKİN AÇIKLAYICI DOKÜMANLAR HAKKINDA TEBLİĞ
25524(TAU/2004-007) YAPI MALZEMELERİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ
25501(TAU/2004-4) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA AVRUPA TEKNİK ONAYI İÇİN ORTAK USUL VE GENEL FORMATA DAİR TEBLİĞ
27607(YİG/2010-08) YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDAYÖNETMELİK KAPSAMINDA UNİVERSAL SERTİFİKASYONVE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUKDEĞERLENDİRME KURULU