Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tüzükler
Sayı Adı Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
2008/14001 TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ 28-07-2008 27-08-2008 26980
25658 TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK 18-05-1994 02-12-2004 25658
94/5623 TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ 18-03-1994 17-06-1994 21953
93/4397 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 06-04-1993 22-03-1993 21588
91/1629 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 12-03-1991 05-04-1991 20836
90/500 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ 24-05-1990 16-07-1990 20576
4/11715 SİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR KASABA BAKIMINDAN MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAMESİ 09-06-1959 06-07-1959 10245
2/13675 MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ NİZAMNAMESİ 22-06-1940 27-06-1940 4546