Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İl Müdürümüz

  

 

 


 

                                                                  İbrahim TAMER

                                                                        Mimar

                                                  Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 

 

                                           

 

MESLEKİ DENEYİM: 

 

-1987 – 1988 Özel sektör

- 1990–1992 arası Serbest Mimarlık

-02.01.1992- 17.03.1994 arası Yerköy Belediyesinde çalıştı.  

-04.04.1994- 08.01.2001 tarihleri arasında Yozgat Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde Mimar ve Kontrol Mühendisi olarak çalıştı. 

İDARİ DENEYİM:

-08.01.2001- 19.02.2008 Tarihleri arasında Yapım Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı olarak,

 19.02.2008 12.07.2011 tarihleri arsında Yozgat Bayındırlık ve İskân Müdürü olarak görev yaptı.

-04.07.2011 tarih ve 644 sayılı KHK ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının Birleşmesi sonucu Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atandı.

-12.07.2011 den sonra  Bakanlıkça Yozgat Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini sürdürmek üzere Vekaleten görevlendirildi.

 -9 Temmuz 2018 tarihli 30473 sayılı resmi gazetenin 3. Mükerrer sayısında yayımlanan 703 sayılı KHK ile bakanlık müşavirliği kadrosu iptal edilmiştir. Ancak Bakanlık makamının 07.08.2018 tarihli ve 138122 sayılı onayı ile Kırşehir iline mimar kadrosunda atanmama ve  Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vekâlet görevinin devamına karar verilmiştir.

- 26.06.2019 Tarih ve 30813 sayılı resmi gazete de yayımlanan 2019/141 sayılı karar ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne asaleten atamam yapılmıştır.

Halen bu görevimi sürdürmekteyim.