Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Yönetmelikler

 

YÖNETMELİK
İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ
İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
03.06.2010 TARİHLİ 5983 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPI KOOPERATİFLERİNİN VE TİCARET BAKANLIĞINCA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA DEVRİNE İLİŞKİN USUL VE ESAS
27051 SAYILI ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK
27787 SAYILI RESMİ: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
2859 SAYILI KANUNA 590 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN EK 1 İNCİ VE 2 NCİ MADDELERİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ
BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BAKANLIĞIMIZ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN MAHALLİ İDARELERE YAPILACAK YARDIMLAR ÖDENEĞİNİN KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİK
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK (YENİ)
DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT YÖNETMELİK
İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
İMAR KANUNUNUN 38. MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDAD KALAN FEN ADAMLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO HARİTALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE TAPU SİCİLİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
KADASTRO SIRASINDA VEYA SONRASINDA YAPILAN İŞLEMLERLE GEOMETRİK DURUMLARI KESİNLEŞMİŞ OLAN TAŞINMAZLARDA ÖLÇÜ, SINIRLANDIRMA, TERSİMAT VE HESAPLAMALARDAN DOĞAN HATALARIN DÜZE
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
OTOPARK YÖNETMELİĞİ (OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ)
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ
TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
YAPI TESİS ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİ
YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK