Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

YAŞADIĞINIZ BİNANIN RİSK ANALİZİNİ YAPTIRDINIZ MI?

01 Ağustos 2013
YAŞADIĞINIZ BİNANIN RİSK ANALİZİNİ YAPTIRDINIZ MI?

 

YAŞADIĞINIZ BİNANIN RİSK ANALİZİNİ YAPTIRDINIZ MI?

6306 SAYILI YASANIN BİZE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Bilindiği üzere, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16/05/2012 tarihinde kabul edilmiş ve 31/05/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek maksadıyla yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde, başta deprem olmak üzere, afet riskinin yüksek olmasına rağmen yapı stokunun büyük bir kısmının emniyetsiz ve imar mevzuatına aykırı ve kaçak olması karşısında, can ve mal emniyeti için herhangi bir afet meydana gelmeden önce gerekli olan tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

6306 sayılı Kanun uyarınca, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan “riskli alanlarˮın tespiti çalışmaları Bakanlığımızca ve belediyelerce ivedilikle yürütülmektedir. Ancak, 6306 sayılı Kanun’un maksadının tam olarak gerçekleştirilebilmesi bakımından, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan “riskli yapılarˮın da gecikmeksizin tespit edilmesi ve bu yapıların dönüştürülmesi gerekmektedir.

Kentsel Dönüşümle ilgili olarak Müdürlüğümüzce yerel yönetimlere yazışmalar yapılmış, değişik zamanlarda basın yoluyla kamuoyuna bilgiler aktarılmış, hükümet binalarına asılan afişlerle duyurular yapılmış, broşürler dağıtılmıştır. Bu şekilde halkın dikkatleri bu konuya çekilmeye çalışılmıştır.

 

KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIM VE DESTEKLER

 

492 sayılı Harçlar Kanununun 38.maddesi uyarınca alınan noter harçları 57. Madde uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79., 90., 84. ve Ek1 maddeleri uyarınca alınan harçlar

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damda vergisine tabi kağıtlar nedeniyle alınan damga vergisi

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi

Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler

Belediye Gelirleri Kanununun 86., 87., 88. ve 97. Maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 21. Ve 23. Maddeleri uyarınca alınan her türlü ücretler

           Riskli olarak belirlenen binaya ilişkin olarak 01.07.1993/21624 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan otopark yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere Belediye Meclis Kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret 

Kullanılacak kredilerden dolayı 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi, Kanun kapsamında yapılacak işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalarda alınması gereken harç, vergi ve ücretlerin 

tamamından muaf olunacaktır. Ayrıca; 

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilere faiz desteği sağlanacaktır. 

2. ve 3. Derce deprem bölgesinde bulunan ilimizde yaşam kalitesi yüksek ve daha güvenli binalarda oturmak, can ve mal kaybını önlemek, insan sağlığını tehdit eden unsurlardan arındırılmış, her açıdan sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulmuş Yozgat için yaşadığımız binaların RİSK TESPİTİNİ YAPTIRMAYA davet ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

 

 

                                                                                  İbrahim TAMER

                                                                       Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

 

 

 

 

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır