Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

USTALIK EĞİTİMİ

13 Mayıs 2016
USTALIK EĞİTİMİ

 

 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik’ in Geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Geçici Ustalık Yetki Belgesi 01.01.2015 tarihine kadar İlimiz dahilin de yaklaşık olarak 7000 ustaya Müdürlüğümüzce verilmiş ve Geçici Ustalık Yetki Belgesinin 01.01.2017 tarihine kadar geçerli olduğu, belgelerin geçerlilik süresi içinde ayrıca ustalık yetki belgeleri istenmeyeceği hüküm altına alınmıştı.

   Ancak, 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24’üncü maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek 3’üncü madde, 74’üncü maddesi ile de 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na Ek 1’inci madde eklenmiştir.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun Ek 1’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, tebliğ eki listede, aralarında yapı sektöründe hayati öneme haiz mesleklerinde bulunduğu ahşap kalıpçı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, betonarme demircisi, betoncu, duvarcı, ısı yalıtımcısı, inşaat boyacısı, iskele kurulum elemanı, panel kalıpçı, seramik karo kaplamacısı, asansör bakım ve onarımcısı, asansör montajcısı, endüstriyel boru montajcısı, ses yalıtımcısı, sıvacı, su yalıtımcısı, tünel kalıpçısı ve yangın yalıtımcısı meslekleri için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş olup, Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip olanlar da dahil olmak üzere 25.05.2016 tarihinden sonra çalıştırılmalarının yasaklanması sebebi ile Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolünün Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda Müdürlüğümüzce İlgililerin talepleri alınarak Türkiye İş Kurumu Müdürlüğünce kayıtlar alınmak suretiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim programları düzenlenecektir.

Eğitim için başvuru Müdürlüğümüze şahsen yapılacaktır. Ayrıca, Geçici Ustalık Belgesi olanlar internet üzerinden Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün http://www.csb.gov.tr/gm/meslekihizmetler/ web adresinde bulunan “Eğitim Başvuru” modülü üzerinden de (T.C. Kimlik numarası ve Geçici Ustalık Belge numarası ile birlikte) müracaat edebileceklerdir. Başvurusunu internet üzerinden gerçekleştirmeyen veya “Geçici Ustalık Belgesi” olmayanlar müracaatlarını Müdürlüğümüze şahsen yapacaklardır.

 

 

  

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır