Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri (2013 yılı)

17 Ocak 2013
Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri (2013 yılı)

      22.07.2005  tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin 23. Maddesinde; “Tıbbi atık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu Yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak il mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı için bir engel oluşturmaz. Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tıbbi atık üreticilerinden tahsil edilir.” Hükmü yer almaktadır.

     Yönetmelik gereği Tıbbi Atık ücretlerinin belirlenmesinde ilgili Kurum ve Kuruluşların görüşleri alınarak 2013 yılına ait Tıbbi atık ücretleri Mahalli Çevre Kurulunca tespit edilerek aşağıya çıkarılmıştır.

     Bu bağlamda 2013 yılı tıbbi atık bertaraf ücretinin Merkez İlçe KDV hariç 2,30 TL/kg ve diğer İlçeler KDV hariç 2,55 TL/kg olarak belirlenmesine,

      

Oy birliği ile karar verilmiştir. (Mahalli Çevre Kurulu)

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır