Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

ÇEKEREK İLÇESİ 2/B ARAZİLERİN TAPUSUNUN ALINMASI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

22 Aralik 2020

 

 

 

                               T.C

                        ÇEKEREK KAYMAKAMLIĞI

ÇEKEREK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Sayı     :E-64030274-000-14351

Konu    : 6292 Sayılı Kamm(2B) Duyuru

 

 

21.12.2020

 

                                       YOZGAT VALİLİĞİNE

                                    (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

 

 

ligi       : Yozgat Kadastro Müdürlüsü 18 12 2020 tarih ve 3365100 yazısı.

Yozgat İli Çekerek İlçesine bağlı köylerde Yozgat Kadastro Müdürlüğünce 6292 sayılı Kanun çalışması yapılıp Tapu Müdürlüğüne intikal eden 2020 yılma ait köylerin 6831 sayılı yasanm 2 B maddesine göre tapularını vatandaşlarca şefliğimizden satın alamak için yoğun talep bulunmaktadır.

6292 Sayılı Kanunun" Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış başlığının 6/3 maddesinde Hak sahiplerinden kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay içinde idareye başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilirler." denmektedir.

Buna göre: 2020 yılma ait köylerin 6831 sayılı yasanın 2/B maddesine göre tapu kütüğünde işlemi tamamlanan taşınmazların kadastro dan askı ilanları 2/7/2020 tarihinde olduğu kadostro müdürlüğünün 18.11.2020 tarih ve 3365100 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Kadastro tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren altı ay geçmiş bulunmaktadır.

Satın alma baş vuru süresi 1/2/2021 tarihinde tamamlanmaktadır.

Hak Sahiplerinin Kadastro Müdürlüğünün Köy Muhtarlıklarına Duyuru amaçlı vermiş olduğu askı listelerinden Haksahibi olduğu taşınmazların ada parsel ve yüz ölçümlerini öğrenerek www.milliemlak.gov.tr. adresinden 2B Başvuru dilekçeleri ile Çekerek Milli Emlak Şefliğliğine mağdur olmamaları bakımından başvurmaları gerekmektedir

Başvuru yapacak köylere ait duyuru listesi yazımız ekinde gönderilmiştir. Bu duyurunun Yozgat Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz duyurulara ılşikin Web sitesinde ilan edilmesi ve sonucundan bilgi verilmesini arz ederim

 

Hüseyin KAPTAN Kaymakam

 

Ek:   Çekerek 2B Köyleri Liste

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile İmzalanmıştır,

 

Bilgi için:Durak YILMAZ

Y.H.K.İ.

Telefon Xo: (354) 212 11 13

 

2020 YILI TAPU ÇLIŞMASI YAPILAN 2-B ÇEKEREK

SIRA NO

KÖYLER

PARSEL

ASKI İNME TARİHİ

SON BAŞVURU TARİHİ

1

Arpaç

117

02.07.2020

01.02.2021

2

Başalan

94

02.07.2020

01.02.2021

3

Başpınar

91

02.07.2020

01.02.2021

4

Comaloğlu

53

02.07.2020

01.02.2021

5

Çandır

17

02.07.2020

01.02.2021

6

Fakıdağ

446

02.07.2020

01.02.2021

7

Hamzalı

64

02.07.2020

01.02.2021

8

Isa ki ı

90

02.07.2020

01.02.2021

9

Kayalar

164

02.07.2020

01.02.2021

10

Körpınar

17

02.07.2020

01.02.2021

11

Sarı köy

29

02.07.2020

01.02.2021

12

Ekizce

326

02.07.2020

01.02.2021

13

Koyunculu

385

02.07.2020

01.02.2021

14

Özüveran

36

02.07.2020

01.02.2021

15

Yukarıoba

332

02.07.2020

01.02.2021

 

 

 

 

 

Süre Hesaplaması :Kesinleşme(Askıdan İnme)+ 8 ay içerisindedir.

Tapu Senetleri ile Kadastro Tutanakları Şefiğimize İntikal etmediğinden

Adınıza düzenlenen tapulara ait tapuklarm Ada ve Parsel Numaraları ile Yüz Ölçümlerini

Köy Muhtarlığı askı ilanından bularak www.millinlak.gov.tr adresinden alacağınız.

2B Doğrudan Başvuru Dilekçeleri ile ilandaki köy halkı 01/02/2021 tarihine Başvuru

Yapacaklardır.

Başvuru İçin:

1

2B DİLEKÇESİ

2

NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

3

VERASET İLAMI(DURUMA GÖRE)

4

MUVAFAKTNAME (DURUMA GÖRE)

5

VEKALET NAME (DURUMA GÖRE)

6

PLASTİK DOSYA(Evraklarını Koymak İçin)

BAŞVURU YAPICAK YER

ÇEKEREK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

 

TELEFON

 

0 354.4681301

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır