Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

2/b ARAZİLERİ SATIŞI İÇİN DUYURU

20 Eylül 2019

YOZGAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

    Bilindiği üzere; 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışarısına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış dahil değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.


10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 9’ eklenerek 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak;


a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,


16/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.


Bu kapsamda yapılacak satışlarda başvuru ve ödeme sürelerinin son günü 16/12/2019 olarak belirlendiğinden müracaatların 16/12/2019 tarihine kadar İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) yada Kaymakamlıklara (Milli Emlak Servis Şefliği) yapılması gerekmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için telefon numarası:  0 (354) 212 30 05

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır