Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Proje Çalışmaları

Proje ?alışmaları

Kontrollüğü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğümüzce yapılan işlere ait proje ?alışmaları Müdürlüğümüzce yapılmaktadır . Gelen talepler doğrultusunda önce arazi etüt bürosu elemanları tarafından arazi üzerinde okumalar yapılır , plan kote ve zemin sual fişi hazırlanır . Arsa hukuki bilgileri ( ?ap ,tapu vb ) yatırımcı kuruluşlar tarafından temin edilir . vaziyet planları tüm bu verilere dayanılarak müdürlüğümüz personeli tarafından hazırlanır . Bu aşama ile birlikte Yapı işleri Genel Müdürlüğü?ne bağlı ilgili birimlerle bağlantılı olarak ilgili genelgelere uyularak yapıya ait hesap ve projeler (mimari proje ,statik hesap ve yapıda kullanılacak taşıyıcı sistemi oluşturan elemanlara göre projesi , tesisat ve elektrik hesap ve projeleri ) hazırlanır . Mücavir alan sınırları dışında kalan yapıların proje kontrol işlemleri yapılır ve ruhsatları verilir .